Protetyka

W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu stomatognatycznego.

Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do przesuwania się i obracania się zębów sąsiadujących z luką, „wydłużania się” zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

Protezy całkowite

Protezy częściowe

Protezy szkieletowe

Protezy acetalowe

Protezy szkieletowe z precyzyjnymi elementami retencyjnymi

Wkłady koronowo-korzeniowe

Wkłady z włókna szklanego

Inlay/Onlay

Licówki

Korony porcelanowe licowane na metalu

Korony pełno-ceramiczne

Mosty porcelanowe

Szyny relaksacyjne twarde/miękkie