Chirurgia ortognatyczna

Czym jest chirurgia ortognatyczna?

Jest to zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne złożonych wad zgryzu (II, III klasa szkieletowa) wynikających z zaburzeń rozwojowych szczęk i żuchwy, które ma na celu ustalenie prawidłowej relacji zgryzowej, estetycznej. Wykonywany zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym polega na osteotomii dwuszczękowej (BIMAX oraz LeFort I). W wyniku takiego zabiegu uzyskuje się prawidłowe relacje przestrzenne szczęk, żuchwy. Operacji towarzyszy zmiana w zakresie tkanek miękkich bródka, policzków, czerwieni wargowej, nosa.

Cele operacji ortognatycznej:

  • prawidłowa okluzja
  • leczenie zaburzeń stawu skroniowo - żuchwowego i układu narządu żucia.
  • dążenie do harmonii tkanek miękkich twarzy - aspekt estetyczny,
  • zwiększenie światła górnych dróg oddechowych - leczenie obturacyjnego bezdechu sennego,


Etapy w leczeniu ortognatycznym:

  • rozpoczęcie leczenia dekompensacji wady u specjalisty ortodonty (okres 12- 24 miesięcy)
  • planowanie terminu i rodzaju zabiegu chirurgicznego,
  • Hospitalizacja (średnio 4 dni) ,
  • Kontrola chirurgiczna przez okres 2 tygodni,
  • zakończenie leczenia ortodontycznego oraz ortognatucznego u specjalisty ortodonty