Personel

Bartosz Startek

Specjalista chirurgii sczękowo-twarzowej

Absolwent wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2010 r. Lekarz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

2010 r. - staż w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu SPZOZ.

2013 r. - rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii szczękowo-twarzowej na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2014 r. - kontynuacja programu specjalizacyjnego na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, na którym to, po dzień dzisiejszy rozwija swoją pasję, a jej owocami jest, między innymi, autorski system narzędzi do przeszczepów kostnych oraz sterowanej regeneracji kostnej produkowany w Portugalii.

2015 r. - stypendium w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Carla Gustava w Dreźnie (Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Günter Lauer).

2016 r. – staż w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Gliwicach (Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski)

2017 r. – stypendium w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Heidelbergu na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Univ.-Prof.Dr.Dr. Jurgen Hoffmann)

2019 r. – PES (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny) uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej

Autor licznych publikacji i wystąpień międzynarodowych .

Gabinet Stardent Chirurgia Jamy Ustnej powstał w celu udostępnienia specjalistycznej diagnostyki i procedur dla mieszkańców Bolesławca i okolic. Jest to synteza doświadczenia zdobytego od autorytetów, specjalistów chirurgii szczękowo - twarzowej w ośrodkach referencyjnych, wojewódzkich, wojskowych i zagranicznych.