eLDEPuj, eLEPuj

Program eLDEPuj jest aplikacją multimedialną przygotowującą do Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Wersja eLEPuj przeznaczona jest dla studentów zdających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Program powstał w celu ułatwienia i przyspieszenia nauki. Dzięki dużej bazie pytań, uporządkowanym zagadnieniom, strukturze i formie egzaminu LEK/LDEK użytkownik ma możliwość sprawdzenia i pogłębienia swojej wiedzy oraz zapoznania się z formą egzaminu.

Aplikacja została napisana przez studenta V roku stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie udoskonalona w ramach współpracy z firmą DLG Soft. Autor stając przed problemem egzaminu LDEP/LDEK jednocześnie jako programista i zdający stworzył jego wierną symulację. Dzięki temu użytkownik ma możliwość nie tylko oceny własnej wiedzy, ale również szansę oswojenia się z formą testu przed egzaminem. Obsługa aplikacji jest intuicyjna i nie wymaga od użytkownika specjalnych umiejętności. Jej przyjazny interfejs zachęca do nauki i poprawiania swoich wyników. Zawarta w programie funkcja randomizacji (wyświetlanie pytań w losowej kolejności) zmusza do ciągłego myślenia, a nie zapamiętywania odpowiedzi. Egzaminowany ma możliwość nauki poszczególnych działów i nie traci czasu na poszukiwanie pytań z interesującej go dyscypliny. Procedura egzaminu kończy się raportem, zawierającym ogólny wynik procentowy i informację o progu zaliczenia wg wytycznych CEM. Oprócz tego każda dziedzina jest punktowana osobno, dzięki czemu egzaminowany może ocenić swoją wiedzę z poszczególnych działów. Raport zawiera również listę pytań, w których popełniono błędy z możliwością ponownego przejrzenia ich.

Aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród studentów i lekarzy. Studenci mają możliwość sprawdzenia swoich sił przed egzaminem, a lekarze odświeżenia wiedzy z dziedzin, z którymi nie spotykają się na co dzień. Program był prezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.

Skrócona instrukcja programu dla wersji eLDEPuj :

Zakres pytań – wskazujemy na liście interesujący nas zakres pytań.

 • „Wszystkie pytania” – program prezentuje pytania ze wszystkich dziedzin. Można też wybrać tylko jedną z nich :
 • „Stomatologia zachowawcza”
 • „Stomatologia dziecięca”
 • „Chirurgia stomatologiczna”
 • „Protetyka stomatologiczna”
 • „Periodontologia”
 • „Ortodoncja”
 • „Medycyna ratunkowa”
 • „Bioetyka i prawo medyczne”
 • „Orzecznictwo”
 • „Zdrowie publiczne”„Trudne pytania” – opis dalej w tekście.
 • „LDEP 20XX” – program wczytuje Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wybranego roku i miesiąca.

Które pytania – wskazujemy na liście, o które pytania z wybranego wcześniej zakresu chodzi, zawężając w ten sposób ich liczbę :

 • „Wszystkie wybrane z zakresu pytań”
 • „Nieprzerobione z wybranego zakresu”
 • „100 losowych z zakresu pytań”
 • „50 losowych z zakresu pytań”
 • „25 losowych z zakresu pytań”
 • „10 losowych z zakresu pytań”

Trudne pytania – to baza pytań tworzona automatycznie przez program w trakcie nauki. Aplikacja sama zamieszcza w niej te pytania, na które użytkownik udzielił błędnych odpowiedzi. Można tą bazę modyfikować – patrz menu „Opcje„, a w nim „Dodaj pytanie do trudnych”, „Usuń pytanie z trudnych” dostępne w trybie „Przeglądaj pytania” (opis dalej w tekście). Po zakończonej nauce „trudnych pytań” aplikacja pyta użytkownika czy zmodyfikować listę trudnych pytań i wyłączyć z niej te pytania, na które udzielono poprawnych odpowiedzi. Program daje również możliwość przeglądania pytań, w których popełniono błędy.

Nauka – program wyświetla pytania z wybranego wcześniej zakresu pytań. Użytkownik zaznacza lewym przyciskiem myszy odpowiedź i wciska przycisk „Dalej”. Program weryfikuje odpowiedź i jeśli jest poprawna to podświetla ją na zielono i po chwili wczytuje kolejne pytanie. Jeżeli odpowiedź jest błędna – mruga na czerwono, a użytkownik jest zmuszony do wyboru innej odpowiedzi :

Pasek na dole okna prezentuje postęp bieżącego etapu nauki (tj. liczbę pytań, na które udzielono już odpowiedzi w stosunku do liczby pytań z wybranego zakresu).

Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania z wybranego zakresu program informuje o zakończeniu nauki i sugeruje, by przejść do opcji „Egzamin”. Za każdym razem, kiedy użytkownik chce przerwać naukę lub zmienić zakres pytań należy kliknąć przycisk „Stop”.

Egzamin – program w zależności od wybranych opcji albo wyświetla pytania z wybranego zakresu pytań albo symuluje prawdziwy egzamin losując odpowiednią liczbę pytań z każdego działu. Podczas egzaminu użytkownik zaznacza odpowiedź i wciska przycisk „Dalej”. Program prezentuje kolejne pytania nie informując o poprawności udzielonej odpowiedzi. Za każdym razem, kiedy użytkownik chce przerwać egzamin lub zmienić zakres pytań należy kliknąć przycisk „Stop”. W czasie trwania egzaminu wyświetlany jest pasek postępu egzaminu. Aplikacja oblicza czas dostępny na udzielenie odpowiedzi w zależności od liczby pytań wg wytycznych CEM: 200 pytań = 4 godziny. Kolor paska płynnie się zmienia i obrazuje tempo udzielanych odpowiedzi : zielony = dobre tempo, niebieski = tempo wybitne, żółty = trochę za wolno, czerwony = musisz się pośpieszyć ! Program pokazuje też średni czas na udzielenie odpowiedzi dla pozostałych pytań. Egzamin kończy się, gdy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania lub gdy upłynął jego czas. Po zakończeniu egzaminu wyświetlany jest raport.

Raport – po ukończeniu wirtualnego egzaminu prezentowany jest raport, zawierający procentowy wynik w każdej z dziedzin oraz wynik ogólny. Mamy możliwość przejrzenia pytań, w których popełniliśmy błędy. Raport dodatkowo opatrzony jest krótkim komentarzem i ilustracją.

Przeglądaj pytania – program wyświetla pytania z wybranego zakresu z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami.

Dodatkowo istnieje możliwość wybrania konkretnego numeru pytania z listy. Nad polem treści pytania dostępna jest wyszukiwarka pytań. W polu „Szukaj” można wpisać jedno słowo, kilka słów lub ich fragmenty. Program zaznaczy na liście pytań te, które zawierają wszystkie poszukiwane słowa.
Uwaga! Przeszukiwany jest tylko bieżący (tj. wybrany przez użytkownika) zakres. Aby przeszukać całą bazę należy wybrać opcję „Wszystkie pytania” w ramce „Zakres pytań” oraz „Wszystkie z wybranego zakresu” w ramce „Które pytania”. W treści wyszukanych pytań znalezione frazy podświetlane są na żółto.

Za każdym razem, kiedy użytkownik chce przerwać przeglądanie lub zmienić zakres pytań należy kliknąć przycisk „Stop

Pasek na dole okna prezentuje postęp bieżącego etapu nauki (tj. liczbę pytań, na które udzielono już odpowiedzi w stosunku do liczby pytań z wybranego zakresu).

Inne opcje w menu :

Opcje\Wyczyść dane o postępach nauki – pozwala wyzerować dane o postępach nauki (baza pytań, na które udzielono już odpowiedzi w trakcie nauki i/lub próbnych egzaminów). Przydaje się w sytuacji, gdy dotychczas tylko testowaliśmy program lub gdy chcemy zacząć naukę od nowa po dłuższej przerwie.

Pliki\Wczytaj bazę – pozwala wczytać bazę utworzoną za pomocą dodatkowego programu „Creator” (udostępniany na życzenie). Użytkownicy mogą sami tworzyć bazy pytań. Dzięki temu można wymieniać się materiałami przesyłając drogą elektroniczną pliki z pytaniami.

Pomoc\Rejestracja programu – wyświetla okno rejestracji, w którym można odczytać i skopiować do schowka Windows lub wysłać e-mailem numer programu. W polu „Kod aktywacyjny” tego okna wpisuje się kod aktywacyjny, otrzymany e-mailem od sprzedawcy programu. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj” program program aktywuje się i udostępnia wszystkie swoje funkcje.

14-16.10.2010 Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Praca naukowa e-LDEP-uj – multimedialny program ułatwiający przygotowanie do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

e-LDEP-uj – multimedial program enabling preparation for The State Dental-Medical Examination.

Praca wzbudziła duże zainteresowanie, uczestnicy konferencji czekają na dalszy rozwój aplikacji.

eLDEPuj 3.1

eLEPuj 3.1

Liczba pytań w bazie: 2168
Liczba pytań w bazie: 2092
Download Download