Sinus lift

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z powodu ropnia podniebienia w okolicy zębów 15,16. W badaniu stwierdzono VRF zęba 16 oraz zanik kostny w okolicy zęba 15. Podjęto decyzję o usunięciu zębów 15,16. Po 6 miesiącach pacjentka zgłosiła się celem zaplanowania leczenia protetycznego. Pacjentka zainteresowana leczeniem implanto-protetycznym została skierowana na CBCT.

 

 

Po wykonaniu badania przedmiotowego, analizie modeli, badań radiologicznych, zaplanowano zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej prawej wraz z implantacją w okolicę zębodołów 15, 16.Preparacji pokrywy kostnej dokonano techniką ultradźwiękową.Po usunięciu pokrywy kostnej uwidoczniono perforację o wymiarach 2 x 2 mm.
Po odpreparowaniu i elewacji błony Schneidera perforacja została zaopatrzona pojedynczym szwem.Przy pomocy szablonu chirurgicznego i fizjodyspensera wypreparowano łoże pod implanty.

Podniesienie dna zatoki szczękowej z implnatacją

Kategorie Aktualności

eLDEPuj
Sprawdź, czy zdasz...

eLDEPuj

Program multimedialny przygotowujący do egzaminów LDEK, LEK

Czytaj Więcej

Ostatnie Aktualności